google5cacab167c3e16d3.html

Open the nose, calm irritation, clear phlegm, stop itching, clear headache, antibacterial action.

Rhinitis Syrup Raw Herbs

£8.00Price
Size
Weight
  • Cang Er Zi, Bai Zhi, Xin Yi Hua, Bo He, Ling Zhi, Huang Qin, Chai Hu, Huo Xiang, Ban Xia, Fu Ling, Chen Pi, Wu Mei, Yu Xing Cao, Jin Yin Hua, Local Honey.

Louise Stevens

AcuHerbs (TCM) Ltd

17A Trinity Road,

Weymouth,

Dorset,

UK

DT4 8TJ

  • Facebook

Email: Louise@acuherbs.co.uk        Phone : 01305 759405       Mobile: 07989950462

©2019 by Acuherbs (TCM) Ltd.