google5cacab167c3e16d3.html

Based on Yin Qiao san, Expels Wind Heat, detoxifies the throat, Anti-bacterial

Sore Throat Tincture 100ml

£10.00Price
Size
  • Jin Yin Hua , Lian Qiao, Jie Geng, NiuBang Zi, Ban Lan Gen, Gan Cao

Louise Stevens

AcuHerbs (TCM) Ltd

17A Trinity Road,

Weymouth,

Dorset,

UK

DT4 8TJ

  • Facebook

Email: Louise@acuherbs.co.uk        Phone : 01305 759405       Mobile: 07989950462

©2019 by Acuherbs (TCM) Ltd.