google5cacab167c3e16d3.html

 Stops cough, clears phlegm, opens nose, anti-bacterial.

Cough Syrup Raw Herbs

£8.00Price
Size
Weight
  • Pi Pa Ye, Ban Xia, Bo He, Zhe Bei Mu, Zi Wan, Jie Geng, Xin Yi Hua, Sang Bai Pe, Gan Cao, Lu Gen, Bai Bu, Chuan Xin Lian, Local Honey.

Louise Stevens

AcuHerbs (TCM) Ltd

17A Trinity Road,

Weymouth,

Dorset,

UK

DT4 8TJ

  • Facebook

Email: Louise@acuherbs.co.uk        Phone : 01305 759405       Mobile: 07989950462

©2019 by Acuherbs (TCM) Ltd.